Tarieven

Cursusgeld 2019-2020:                                                 ivan-in-kluis

Cursus 1 jaar                                  € 300,=

Cursus ½ jaar                                 € 160,=

15 weken beginnerscursus               € 140,=

10 lessen kaart*                              €   90,=

Losse les**                                     €   10,=

Studentenkorting op vertoon van studentenpas
10% studentenkorting op cursussen en op 10 lessenkaart*

Voor aanvang van de 2e les cursusgeld overmaken naar:
NL45ABNA 0606879668 t.n.v. Iván Rodriguez Alvarez onder vermelding van naam en cursus
voorbeeld: naam + Salsa Intermediate woensdag 19:30 uur

* 10 lessen kaart is half jaar geldig na uitgifte. Vanwege het opbouwende karakter van de beginnerscursus is de lessenkaart niet te koop en/of geldig tijdens de beginnerscursus

** Bij direct inschrijven wordt dit bedrag verrekend met resterend lesgeld van lopende cursus